Släkten Palmstedt, Bylund, Lavén

Eric Palmstedt

Eric PalmstedtÅlder: 61 år17411803

Namn
Eric Palmstedt
Född 16 december 1741 33 32
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Källhänvisning: Eric Palmsteds födelse
Text:
Tvillingbrödernas födelsedatum finns ej antecknat i dopboken. Den 16 December 1741 angives emellertid i en del uppslagsböcker som Eric Palmstedts födelsedag, men "synes denna uppgift tillkommit genom en omräkning till nya stilen med dopdagen som utgångspunkt"
Informationens trovärdighet: sekundärt bevis
Brors födelseJohannes (Johan) Palmstedt
16 december 1741

Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Källhänvisning: Johan Palmstedts födelse
Text:
Tvillingbrödernas födelsedatum finns ej antecknat i dopboken. Den 16 December 1741 angives emellertid i en del uppslagsböcker som Eric Palmstedts födelsedag, men "synes denna uppgift tillkommit genom en omräkning till nya stilen med dopdagen som utgångspunkt"
Faderns dödJohan Palmstedt
1775 (Ålder 33 år)

Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Broderns dödJohannes (Johan) Palmstedt
20 mars 1776 (Ålder 34 år)

Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Anteckning: Dog av bröstfeber
Moderns dödMaria Segerlund
1777 (Ålder 35 år)

Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
ÄktenskapHedvig Gustafva RobsahmssonVisa denna familj
2 september 1784 (Ålder 42 år)

Sons födelse
nr 1
Carl Palmstedt
9 juni 1785 (Ålder 43 år)
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Dotters födelse
nr 2
Wilhelmina (Mina) Palmstedt
1 november 1796 (Ålder 54 år)
Bosatt
Publicering: http://www.ssa.stockholm.se/english/content/art_gspers_palmstedt.html
Död 12 juni 1803 (Ålder 61 år)

Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Anteckning: Begravd i Storkyrkan, Stockholm
Titel
Arkitekt

Familj med föräldrar - Visa denna familj
fader
moder
han själv
tvillingbror
Familj med Hedvig Gustafva Robsahmsson - Visa denna familj
han själv
maka
Äktenskap: 2 september 1784
9 månader
son
11 år
dotter

FöddEric Palmstedts ättlingar
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Källhänvisning: Eric Palmsteds födelse
Text:
Tvillingbrödernas födelsedatum finns ej antecknat i dopboken. Den 16 December 1741 angives emellertid i en del uppslagsböcker som Eric Palmstedts födelsedag, men "synes denna uppgift tillkommit genom en omräkning till nya stilen med dopdagen som utgångspunkt"
Informationens trovärdighet: sekundärt bevis
BosattStockholm City Archives
Publicering: http://www.ssa.stockholm.se/english/content/art_gspers_palmstedt.html
DödEric Palmstedts ättlingar
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Död
Begravd i Storkyrkan, Stockholm
Anteckning
Palmstedt, Erik, arkitekt. Född i Stockholm d. 16 dec. 1741. Son af hofmusikus Johan Palmstedt och Maria Segerlund. P. ägnade sig tidigt åt byggnadskonsten och gjorde sin skola under den på sin tid såsom byggnadskonstnär mycket betydande öfverintendenten Carl Fredrik Adelcrantz. 1767 erhöll han arkitektbefattningen vid Stockholms börsbyggnad,där han var sysselsatt till 1776. Han blef 1773 vice stadsarkitekt i hufvudstaden. Sedan han 1778-80 gjort en resa till Danmark, Tyskland och Frankrike, u ppdrogos åt honom flere stora byggnadsverk, bland hvilka särskildt förtjäna framhållas: den förra Riddarholmsbron, omges taltningen af Torstenssonska huset till Arffurstens palats, ett motstycke till det vid Gustaf Adolfs torg belägna och a f Adelcrantz ombyggda och utvidgade Operahuset, Tullpackhuset, om- och tillbyggnaden af Hildebrandska huset till Bondeska palatset vid Rosenbad m. fl. 1777 blef han agré och 1791 led. af Målare- och bildhuggareakademien samt 1802 rektor för öfningarne i arkitektur därstädes. Sina iakttagelser från sin stora studieresa har han skildrat i sin åtta band dryga dagbok med ritningar och i handskrift en Om de antique monumenterne i Rom m. m. Hans arbeten efter resan gå i den antikiserande riktning, som efter 1700-talet s midt uppstod i Frankrike och Italien. Ett präktigt dekorationsarbete, som P. utförde, är inredningen af teatern å Gripsholms slott. Han var jämvä l en skicklig utöfvare af tonkonsten samt i tjugusju år anställd som organist vid Riddarholmskyrkan. Led. af Musikalisk a akad. Död i Stockholm den 12 juni 1803. Gift 1784 med Hedvig Gustafva Rohsahmsson, flerstädes prisad i Bellmans sånger. 1792 myrdes Gustav III. Bellman skriver en meget smuk kantate til sin ven, arkitekten Eric Palmstedt Böcker 1945 Setterwall, Åke, Erik Palmstedt 1741-1803. En studie i gustaviansk arkitektur och stadsbyggnadskonst 1977 Wahlberg, Anna Greta, Svenska konstnärers väg till antiken 1755-93. Jean Eric Rehn, Johan Pasch, Georg Fröman, Erik Palmstedt och Gustaf af Sillen på studieresor till Italien.
Anteckning
Erik Palmstedt: Resedagbok 1778-1780, red. Martin Olsson (Uppsala 1927)
Anteckning
Anteckning
MediaobjektEric PalmstedtEric Palmstedt
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 238 × 318 pixlar
Filstorlek: 9 KB
Markerad bild: ja
Anteckning: Eric Palmstedt
Mediaobjekteric_pamstedt_2.jpg
eric_pamstedt_2.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 476 × 635 pixlar
Filstorlek: 26 KB
Typ: Foto
Anteckning: Byst av Eric Palmstedt
Mediaobjekteric_palmstedt_3.jpg
eric_palmstedt_3.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 476 × 635 pixlar
Filstorlek: 29 KB
Typ: Foto
Anteckning: Byst av Eric Palmstedt
Mediaobjekteric_palmstedt_4.jpg
eric_palmstedt_4.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 880 × 1 328 pixlar
Filstorlek: 227 KB
Typ: Foto
Mediaobjekteric_palmstedt_5.jpg
eric_palmstedt_5.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 880 × 1 328 pixlar
Filstorlek: 226 KB
Typ: Foto
MediaobjektBörshusetBörshuset
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 512 × 384 pixlar
Filstorlek: 38 KB
Typ: Foto
Anteckning: Huset uppfördes under åren 1767-1778 av Eric Palmstedt.