Släkten Palmstedt, Bylund, Lavén

carl_stal_professor_1.jpg

Carl StålAge: 45 years18331878

Name
Carl Stål
Birth March 21, 1833 29 24
Note: Karlbergs slott
Birth of a brotherWilhelm Stål
July 20, 1835 (Age 2 years)
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Note: Karlbergs slott
Birth of a sisterEmma Stål
April 26, 1842 (Age 9 years)

Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Birth of a sisterFanny Stål
August 6, 1843 (Age 10 years)
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Note: Karlbergs slott
Death of a paternal grandmotherBirgitta Christina Nordling
1846 (Age 12 years)
Birth of a sisterHilda Stål
April 10, 1848 (Age 15 years)
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Note: Karlbergs slott
Education 1855 (Age 21 years)
Note: Studerande
Graduation 1857 (Age 23 years)
Note: fil. kand.-examen
Graduation 1859 (Age 25 years)
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Note: fil. Doktor
Death of a maternal grandfatherCarl Palmstedt
April 6, 1870 (Age 37 years)
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Residence 1871 (Age 37 years)
Note: Kungsholmen
MarriageJenny Margareta WallView this family
1872 (Age 38 years)

Birth of a daughter
#1
Ingeborg Margareta Stål
November 17, 1873 (Age 40 years)
Death of a motherCarolina Gustafva Palmstedt
October 10, 1875 (Age 42 years)
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Note: Fassmyra Gård
Death June 13, 1878 (Age 45 years)
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Note: Dör av sviterna från en öroninflamation Frösundavik.
Title
Professor

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: May 20, 1832
10 months
himself
2 years
younger brother
7 years
younger sister
15 months
younger sister
5 years
younger sister
Family with Jenny Margareta Wall - View this family
himself
wife
Marriage: 1872
23 months
daughter

BirthSvenskt Biografiskt Handlexikon
EducationMantalsböcker 1800-1875
GraduationEric Palmstedts ättlingar
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
ResidenceMantalsböcker 1800-1875
DeathEric Palmstedts ättlingar
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Birth
Karlbergs slott
Education
Studerande
Graduation
fil. kand.-examen
Graduation
fil. Doktor
Residence
Kungsholmen
Death
Dör av sviterna från en öroninflamation Frösundavik.
Note
1) Carl Stål, f. 1833, professor och intendent öfver riksmuseets entomologiska samlingar 1867, ledamot af vetenskaps-akademien 1869, d. 1878;
Note
2) Stål. Carl, entomolog. Född å Karlbergs slott d. 21 mars 1833; den före-tendes son. Efter idkade j elementära studier vid Klara skola och Nya elementarskolan. Stockholm, blef S. student i . Uppsala 1853 och aflade 1857 i med.-fil. kand.-examen, hvarefter j han under ett år studerade anatomi och fysiologi vid Karolinska institutet. På grund af sin svaga hälsa öfvergaf S. de medicinska studierna och ägnade sig åt entomologiska studier. Han företog flere utländska studieresor och promoverades 1859 i Jena till fil. doktor. Samma år anställdes S. i Stockholm såsom biträde vid naturhistoriska riksmuseets entomologiska afdelning och kallades 1867 af Vetenskapsakademien till intendent vid samma afdelning, med namn, heder och värdighet af professor. - Vid tillträdet af sin befattning vid riksmuseum ofverlämnade han såsom gåfva till nämnda institution sina enskilda rika entomologiska samlingar och bragte för öfrigt museets entomologirika afdelning i ett rikhaltigt skick. Genom uppdrag att bearbeta vissa delar af de af den berömde Afrikaresanden J. A. Wahlberg i Kafferlandet sammanbragta samlingar, föranleddes S. tidigt att ägna vidlyftiga studier åt ett par af de dittills mest försummade och minst utredda insektordningar i deras helhet, nämligen Hemiptera och Orthoptera. Härvid ägnade han synnerligen stor uppmärksamhet å dessa insekters i allmänhet mycket svåra systematik, och de grundsatser, han framställt, följdes sedermera allmänt. - Led. af Vet.-akad. 1869, hedersled, af Société entomologique de Belgique s. å. samt medlem af en mängd andra vetenskapliga samfund i Sverige och utlandet. Förutom en mängd smärre uppsatser i Öfvers. af Vet.-akad. förh., Bihang till Vet.-akad. handl. och åtskilliga utländska tidskrifter, har S. författat följande vidlyftigare arbeten: Bidrag till Rio Janeirotraktens hemipterfauna 1860-62, Hemiptera Fabriciana 1868-69, Enumeratio hemipterorum 1870-76 alla i Vet.-akad. handlingar, Mono-graphie des Chrysomél des de l'Amerique 1862 -65 i Nov. Act. Reg. Societ. Scient. Ups. - och särskildt utgifna: Hemiptera Africana 1864 -66, Om Colorado-skalbaggen 1875, m. m.
Note
Gift 1872 med Jenny Margareta Wall. Död d. 13 juni 1878 i Stockholm.
Media objectcarl_stal_professor_1.jpg
carl_stal_professor_1.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 239 × 318 pixels
File size: 7 KB
Highlighted image: yes
Media objectcarl_stal_2.jpg
carl_stal_2.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 880 × 1,328 pixels
File size: 232 KB
Highlighted image: no