Släkten Palmstedt, Bylund, Lavén

carl_stal_professor_1.jpg

Carl StålÅlder: 45 år18331878

Namn
Carl Stål
Född 21 mars 1833 29 24
Anteckning: Karlbergs slott
Brors födelseWilhelm Stål
20 juli 1835 (Ålder 2 år)
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Anteckning: Karlbergs slott
Systers födelseEmma Stål
26 april 1842 (Ålder 9 år)

Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Systers födelseFanny Stål
6 augusti 1843 (Ålder 10 år)
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Anteckning: Karlbergs slott
Farmors dödBirgitta Christina Nordling
1846 (Ålder 12 år)
Systers födelseHilda Stål
10 april 1848 (Ålder 15 år)
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Anteckning: Karlbergs slott
Utbildning 1855 (Ålder 21 år)
Anteckning: Studerande
Examen 1857 (Ålder 23 år)
Anteckning: fil. kand.-examen
Examen 1859 (Ålder 25 år)
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Anteckning: fil. Doktor
Morfars dödCarl Palmstedt
6 april 1870 (Ålder 37 år)
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Bosatt 1871 (Ålder 37 år)
Anteckning: Kungsholmen
ÄktenskapJenny Margareta WallVisa denna familj
1872 (Ålder 38 år)

Dotters födelse
nr 1
Ingeborg Margareta Stål
17 november 1873 (Ålder 40 år)
Moderns dödCarolina Gustafva Palmstedt
10 oktober 1875 (Ålder 42 år)
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Anteckning: Fassmyra Gård
Död 13 juni 1878 (Ålder 45 år)
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Anteckning: Dör av sviterna från en öroninflamation Frösundavik.
Titel
Professor

Familj med föräldrar - Visa denna familj
fader
moder
Äktenskap: 20 maj 1832
10 månader
han själv
2 år
yngre bror
7 år
yngre syster
15 månader
yngre syster
5 år
yngre syster
Familj med Jenny Margareta Wall - Visa denna familj
han själv
maka
Äktenskap: 1872
23 månader
dotter

FöddSvenskt Biografiskt Handlexikon
UtbildningMantalsböcker 1800-1875
ExamenEric Palmstedts ättlingar
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
BosattMantalsböcker 1800-1875
DödEric Palmstedts ättlingar
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Född
Karlbergs slott
Utbildning
Studerande
Examen
fil. kand.-examen
Examen
fil. Doktor
Bosatt
Kungsholmen
Död
Dör av sviterna från en öroninflamation Frösundavik.
Anteckning
1) Carl Stål, f. 1833, professor och intendent öfver riksmuseets entomologiska samlingar 1867, ledamot af vetenskaps-akademien 1869, d. 1878;
Anteckning
2) Stål. Carl, entomolog. Född å Karlbergs slott d. 21 mars 1833; den före-tendes son. Efter idkade j elementära studier vid Klara skola och Nya elementarskolan. Stockholm, blef S. student i . Uppsala 1853 och aflade 1857 i med.-fil. kand.-examen, hvarefter j han under ett år studerade anatomi och fysiologi vid Karolinska institutet. På grund af sin svaga hälsa öfvergaf S. de medicinska studierna och ägnade sig åt entomologiska studier. Han företog flere utländska studieresor och promoverades 1859 i Jena till fil. doktor. Samma år anställdes S. i Stockholm såsom biträde vid naturhistoriska riksmuseets entomologiska afdelning och kallades 1867 af Vetenskapsakademien till intendent vid samma afdelning, med namn, heder och värdighet af professor. - Vid tillträdet af sin befattning vid riksmuseum ofverlämnade han såsom gåfva till nämnda institution sina enskilda rika entomologiska samlingar och bragte för öfrigt museets entomologirika afdelning i ett rikhaltigt skick. Genom uppdrag att bearbeta vissa delar af de af den berömde Afrikaresanden J. A. Wahlberg i Kafferlandet sammanbragta samlingar, föranleddes S. tidigt att ägna vidlyftiga studier åt ett par af de dittills mest försummade och minst utredda insektordningar i deras helhet, nämligen Hemiptera och Orthoptera. Härvid ägnade han synnerligen stor uppmärksamhet å dessa insekters i allmänhet mycket svåra systematik, och de grundsatser, han framställt, följdes sedermera allmänt. - Led. af Vet.-akad. 1869, hedersled, af Société entomologique de Belgique s. å. samt medlem af en mängd andra vetenskapliga samfund i Sverige och utlandet. Förutom en mängd smärre uppsatser i Öfvers. af Vet.-akad. förh., Bihang till Vet.-akad. handl. och åtskilliga utländska tidskrifter, har S. författat följande vidlyftigare arbeten: Bidrag till Rio Janeirotraktens hemipterfauna 1860-62, Hemiptera Fabriciana 1868-69, Enumeratio hemipterorum 1870-76 alla i Vet.-akad. handlingar, Mono-graphie des Chrysomél des de l'Amerique 1862 -65 i Nov. Act. Reg. Societ. Scient. Ups. - och särskildt utgifna: Hemiptera Africana 1864 -66, Om Colorado-skalbaggen 1875, m. m.
Anteckning
Gift 1872 med Jenny Margareta Wall. Död d. 13 juni 1878 i Stockholm.
Mediaobjektcarl_stal_professor_1.jpg
carl_stal_professor_1.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 239 × 318 pixlar
Filstorlek: 7 KB
Markerad bild: ja
Mediaobjektcarl_stal_2.jpg
carl_stal_2.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 880 × 1 328 pixlar
Filstorlek: 232 KB
Markerad bild: nej