Släkten Palmstedt, Bylund, Lavén

carl_palmstedt_1.jpg

Carl PalmstedtÅlder: 84 år17851870

Namn
Carl Palmstedt
Född 9 juni 1785 43 26
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Systers födelseWilhelmina (Mina) Palmstedt
1 november 1796 (Ålder 11 år)
Mormors dödHedvig Sofia Björk
1796 (Ålder 10 år)

Faderns dödEric Palmstedt
12 juni 1803 (Ålder 18 år)

Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Anteckning: Begravd i Storkyrkan, Stockholm
Lysning för äktenskapEleonora Catharina (Nora) AlnerVisa denna familj
1807 (Ålder 21 år)

Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Anteckning: Hösten 1807
ÄktenskapEleonora Catharina (Nora) AlnerVisa denna familj
27 december 1807 (Ålder 22 år)

Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Dotters födelse
nr 1
Carolina Gustafva Palmstedt
21 oktober 1808 (Ålder 23 år)
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Anteckning: (Molstaberg)
Dotters födelse
nr 2
Mathilda Palmstedt
1810 (Ålder 24 år)

Dotters födelse
nr 3
Sofia Palmstedt
1812 (Ålder 26 år)

Moderns dödHedvig Gustafva Robsahmsson
1812 (Ålder 26 år)

SkildEleonora Catharina (Nora) AlnerVisa denna familj
1814 (Ålder 28 år)

Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Dotterns dödSofia Palmstedt
1815 (Ålder 29 år)

Makans dödEleonora Catharina (Nora) Alner
2 februari 1829 (Ålder 43 år)

Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
BarnvigselCarl StålCarolina Gustafva PalmstedtVisa denna familj
20 maj 1832 (Ålder 46 år)

Dottersons födelse
nr 1
Carl Stål
21 mars 1833 (Ålder 47 år)
Anteckning: Karlbergs slott
Dottersons födelse
nr 2
Wilhelm Stål
20 juli 1835 (Ålder 50 år)
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Anteckning: Karlbergs slott
BarnvigselAbraham Wilhelm LavénMathilda PalmstedtVisa denna familj
21 april 1840 (Ålder 54 år)

Dottersons födelse
nr 3
Ernst Wilhelm Lavén
18 juni 1841 (Ålder 56 år)
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Anteckning: Karlbergs slott
Dotterdotters födelse
nr 4
Emma Stål
26 april 1842 (Ålder 56 år)

Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Dotterdotters födelse
nr 5
Jenny Carolina Mathilda Lavén
1 januari 1843 (Ålder 57 år)
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Anteckning: Karlbergs slott
Dotterdotters födelse
nr 6
Fanny Stål
6 augusti 1843 (Ålder 58 år)
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Anteckning: Karlbergs slott
Dottersons födelse
nr 7
Carl Emil Lavén
2 juni 1844 (Ålder 58 år)
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Anteckning: Karlbergs slott
Systerns dödWilhelmina (Mina) Palmstedt
10 augusti 1846 (Ålder 61 år)
Dotterdotters födelse
nr 8
Hilda Stål
10 april 1848 (Ålder 62 år)
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Anteckning: Karlbergs slott
Dotterdotters födelse
nr 9
Julia Maria Mathilda Lavén
11 januari 1849 (Ålder 63 år)
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Anteckning: Karlbergs slott
Barnbarnets vigselHjalmar Yngve Laurentius EkwurzelJulia Maria Mathilda LavénVisa denna familj
1868 (Ålder 82 år)

Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Barnbarnets vigselErnst Wilhelm LavénEmma BohmVisa denna familj
1869 (Ålder 83 år)

Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Död 6 april 1870 (Ålder 84 år)
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Begravd 30 april 1870 (24 dagar efter dödsdagen)

Begravningsplats: Stockholms norra begravningsplats
Anteckning: avd. 1, kv. 4B, nr. 52 (kista, nr 1 i graven)
Titel
Professor

Familj med föräldrar - Visa denna familj
fader
moder
Äktenskap: 2 september 1784
9 månader
han själv
11 år
yngre syster
Familj med Eleonora Catharina (Nora) Alner - Visa denna familj
han själv
ex-maka
Äktenskap: 27 december 1807
Skild: 1814
10 månader
dotter
2 år
dotter
3 år
dotter

FöddEric Palmstedts ättlingar
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Lysning för äktenskapEric Palmstedts ättlingar
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
ÄktenskapEric Palmstedts ättlingar
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
SkildEric Palmstedts ättlingar
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
DödEric Palmstedts ättlingar
Publicering: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
BegravdBegravda i Sverige
Lysning för äktenskap
Hösten 1807
Begravd
avd. 1, kv. 4B, nr. 52 (kista, nr 1 i graven) Graven upplåten i evärdlig tid (upplåtelse nr 1)
Anteckning
Palmstedt, Carl, tekniker. Född i Stockholm d. 9 juni 1785; den föregåendes son. 1803 återvände P. efter en tvåårig vistelse vid universitetet i Greifswald till Sverige, där han tillbragte de närmaste åren, dels såsom handlande i Stockholm, dels såsom landtbrukare i Södermanland. Hans hå g hade likväl länge varit riktad åt fysiska och kemiska studier, hvarför han, efter förberedande undervisning af prof. Sefström i dessa ämnen, 1816 sökte och vann inträ de vid Berzelii laboratorium. I den store vetenskapsmannen fann P. icke blott den lifvande, snillrike läraren utan en vän, hvars tillgifvenhet först upphörde med döden. Vid Berzelii resor i och utom Sverige var P. oftast hans följeslagar e och biträde, hvarjämte den senare genom öfversättningar af mästarens arbeten till tyskan i sin mån bidrog att spridaha ns rykte och ära utom landet. Efter att i några år ha varit delägare i och disponent öfver en vid Gripsholm inrättad kem isk-teknisk fabrik, mottog P. 1828 föreståndareplatsen för Chalmersska institutet i Göteborg och lade, genom organisatio nen af denna slöjdskola, grunden både till dess fortfarande bestånd och sin egen medborgerliga ära. 1830 erhöll han prof essors titel och undervisade själf i kemi och fysik samt i kemisk och mekanisk teknologi. 1852 lämnade han sina befattni ngar vid Chalmersska skolan, sedan denna genom hans nitiska åtgärder vunnit en betydlig tillväxt både i lärarekrafter oc h lärjungarnas antal. Som sundhetsnämndens ordf. var P. mycket verksam under kolerafarsoten 1834. Fyra år senare togha n initiativ till bildande af Göteborgs slöjdförening. Åter bosatt i Stockholm, biträdde han på kommerskollegii anhålla n detta ämbetsverk med vetenskapliga upplysningar och utlåtanden i en del ärenden, såsom patentansökningar o. d., var 18 55 en bland jurymännen vid industriutställningen i Paris och 1862 ledamot af svenska centralkommittén och sedan juryma n i London. Ledd af sitt alltid varma intresse för den tekniska undervisningens förbättrande, höll han som oftast föredr ag inom den nybildade slöjdföreningen och föreläste tre år akustik för Musikaliska akademiens elever. Såsom en antyda n i öfrigt om P:s outtröttliga arbetsamhet och förmåga att räcka till, anföra vi ur den lefnadsteckning, som legat til l grund för denna skildring, att han från sina tjugufyra utländska resor hemfört trettio volymer med anteckningar, att h an författat 490 särskilda afhandlingar och artiklar, af hvilka omkring 300 blifvit tryckta, att han äfven sysslat medpo etiska försök och författat teaterpjeser samt fört en ovanligt vidsträckt brefväxling på flere främmande språk. Ledamot af Vetenskaps-akademien 1837, af Musik. akad., af Landtbruksakad., af Vet.- och Vitt.-samh. P. afled i Stockhol m den 6 april 1870. Gift 1807 med Eleonora Katarina Alner. Carl Palmstedts valspråk lydde; "Gud mitt stöd"
Anteckning
Palmstedt träder in Den Chalmersska slöjdskolan fick bekymmer i samband med att föreståndaren avled. År 1828 blev det sista då det bedrevs undervisning för de fattiga barnen. Ett nytt hus hade anskaffats, det Hultmanska huset i Östra nordstan, och en ny föreståndare engagerades. Det var Pehr Dubb, nu 80 år gammal, som övertygade industrimannen och kemisten Carl Palmstedt att ta sig an ansvaret för den Chalmersska slöjdskolan. Pehr Dubb öppnade också upp skolan genom att ändra instruktionen till:?Industriskola för ungdom?. I kombination med Carl Palmstedts vetenskapliga vision kom detta att bli slutet för de fattiga barnens möjligheter att få tillträde till skolan. Carl Palmstedt förändrade inträdeskraven så att eleven förutom läs- och skrivkunnighet skulletio elever att undervisa och om vi undersöker hur elevtillströmningen fördelade sig åren 1829-1831 mellan de sociala skikten syns förändringen tydligt. Tre sociala skikt Göteborgs kunde delas upp i tre sociala skikt de högborgerliga omfattade ca 5 procent, lågborgerliga ca 25 procent och småfolk ca 70 procent av befolkningen. I Palmstedts elevmatrikel för dessa år upptogs 61 elever, alla pojkar eller unga män i åldern 14 ? 22 år. Av dessa 61 elever tog 35 examen. Av eleverna kom 54 procent från det högborgerliga skiktet, 41 procent från det lågborgerliga och endast 5 procent eller tre elever från den stora gruppen småfolket. Detta var en förändring som mötte starkt motstånd. I Carl Palmstedts brevväxling med Jöns Jacob Berzelius framstår det som att Pehr Dubb, med flera i barnhusdirektionen, tyckte att han drivit den vetenskapliga idén för långt, de kunde inte acceptera att fattiga barn exkluderades. Andra inom frimurarorden gav Carl Palmstedt sitt stöd främst genom att sätta sina söner i den Chalmersska slöjdskolan. De flesta av dessa elever hade fä- der som var medlemmar i frimurarorden eller annat släktskap till frimurarna. Elever från kända familjer Gösta Bodman kommenterade stolt i den Chalmersska jubileumsskriften 1929 utvecklingen vid skolan genom att räkna upp följande namn: Björk, Brusewitz, Dahl, Damm, Delblanco, Dickson, Ekman, Evert, Francke, Fürstenberg, Gibson, Hjälm, Hummel, Keiller, Leffler, Leman, Melin, Olbers, Prytz, von Schoultz, Tranchell, Wijk. ?För den som något känner Göteborgs kulturhistoria under förra hälften av 1800-talet, talar denna serie namn sitt öppna tydliga språk. De äro representanter för det dåtida Göteborgs ledande släkten icke endast inom handel och industri utan även inom ämbetsmannakretsar, världsliga och kyrkliga, civila och militära. Och att dessa familjer satte sina söner i den Chalmersska Slöjdeskolan är ett talande bevis för att PALMSTEDT redan tidigt lyckats giva den unga undervisningsanstalten ett synnerligen gott renommé.?
Anteckning
Mediaobjektcarl_palmstedt_1.jpg
carl_palmstedt_1.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 161 × 209 pixlar
Filstorlek: 18 KB
Typ: Foto
Mediaobjektcarl_palmstedt_2.jpg
carl_palmstedt_2.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 880 × 1 328 pixlar
Filstorlek: 226 KB
Typ: Foto
Mediaobjektcarl_palmstedt_3.jpg
carl_palmstedt_3.jpg
Format: image/jpeg
Bildens dimensioner: 880 × 1 328 pixlar
Filstorlek: 226 KB
Typ: Foto