Släkten Palmstedt, Bylund, Lavén

carl_palmstedt_1.jpg

Carl PalmstedtAge: 84 years17851870

Name
Carl Palmstedt
Birth June 9, 1785 43 26
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Birth of a sisterWilhelmina (Mina) Palmstedt
November 1, 1796 (Age 11 years)
Death of a maternal grandmotherHedvig Sofia Björk
1796 (Age 10 years)

Death of a fatherEric Palmstedt
June 12, 1803 (Age 18 years)

Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Note: Begravd i Storkyrkan, Stockholm
Marriage bannsEleonora Catharina (Nora) AlnerView this family
1807 (Age 21 years)

Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Note: Hösten 1807
MarriageEleonora Catharina (Nora) AlnerView this family
December 27, 1807 (Age 22 years)

Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Birth of a daughter
#1
Carolina Gustafva Palmstedt
October 21, 1808 (Age 23 years)
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Note: (Molstaberg)
Birth of a daughter
#2
Mathilda Palmstedt
1810 (Age 24 years)

Birth of a daughter
#3
Sofia Palmstedt
1812 (Age 26 years)

Death of a motherHedvig Gustafva Robsahmsson
1812 (Age 26 years)

DivorceEleonora Catharina (Nora) AlnerView this family
1814 (Age 28 years)

Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Death of a daughterSofia Palmstedt
1815 (Age 29 years)

Death of a wifeEleonora Catharina (Nora) Alner
February 2, 1829 (Age 43 years)

Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Marriage of a childCarl StålCarolina Gustafva PalmstedtView this family
May 20, 1832 (Age 46 years)

Birth of a grandson
#1
Carl Stål
March 21, 1833 (Age 47 years)
Note: Karlbergs slott
Birth of a grandson
#2
Wilhelm Stål
July 20, 1835 (Age 50 years)
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Note: Karlbergs slott
Marriage of a childAbraham Wilhelm LavénMathilda PalmstedtView this family
April 21, 1840 (Age 54 years)

Birth of a grandson
#3
Ernst Wilhelm Lavén
June 18, 1841 (Age 56 years)
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Note: Karlbergs slott
Birth of a granddaughter
#4
Emma Stål
April 26, 1842 (Age 56 years)

Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Birth of a granddaughter
#5
Jenny Carolina Mathilda Lavén
January 1, 1843 (Age 57 years)
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Note: Karlbergs slott
Birth of a granddaughter
#6
Fanny Stål
August 6, 1843 (Age 58 years)
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Note: Karlbergs slott
Birth of a grandson
#7
Carl Emil Lavén
June 2, 1844 (Age 58 years)
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Note: Karlbergs slott
Death of a sisterWilhelmina (Mina) Palmstedt
August 10, 1846 (Age 61 years)
Birth of a granddaughter
#8
Hilda Stål
April 10, 1848 (Age 62 years)
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Note: Karlbergs slott
Birth of a granddaughter
#9
Julia Maria Mathilda Lavén
January 11, 1849 (Age 63 years)
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Note: Karlbergs slott
Marriage of a grandchildHjalmar Yngve Laurentius EkwurzelJulia Maria Mathilda LavénView this family
1868 (Age 82 years)

Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Marriage of a grandchildErnst Wilhelm LavénEmma BohmView this family
1869 (Age 83 years)

Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Death April 6, 1870 (Age 84 years)
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Burial April 30, 1870 (24 days after death)

Cemetery: Stockholms norra begravningsplats
Note: avd. 1, kv. 4B, nr. 52 (kista, nr 1 i graven)
Title
Professor

Family with parents - View this family
father
mother
Marriage: September 2, 1784
9 months
himself
11 years
younger sister
Family with Eleonora Catharina (Nora) Alner - View this family
himself
ex-wife
Marriage: December 27, 1807
Divorce: 1814
10 months
daughter
2 years
daughter
3 years
daughter

BirthEric Palmstedts ättlingar
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
Marriage bannsEric Palmstedts ättlingar
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
MarriageEric Palmstedts ättlingar
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
DivorceEric Palmstedts ättlingar
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
DeathEric Palmstedts ättlingar
Publication: Eric Palmstedts ättlingar. Av G H Lettström och Harald Lettström. (1939). http://www.genealogi.net/rundvandring/Forskarsal/hylla_1/slktbocker_fol.htm
BurialBegravda i Sverige
Marriage banns
Hösten 1807
Burial
avd. 1, kv. 4B, nr. 52 (kista, nr 1 i graven) Graven upplåten i evärdlig tid (upplåtelse nr 1)
Note
Palmstedt, Carl, tekniker. Född i Stockholm d. 9 juni 1785; den föregåendes son. 1803 återvände P. efter en tvåårig vistelse vid universitetet i Greifswald till Sverige, där han tillbragte de närmaste åren, dels såsom handlande i Stockholm, dels såsom landtbrukare i Södermanland. Hans hå g hade likväl länge varit riktad åt fysiska och kemiska studier, hvarför han, efter förberedande undervisning af prof. Sefström i dessa ämnen, 1816 sökte och vann inträ de vid Berzelii laboratorium. I den store vetenskapsmannen fann P. icke blott den lifvande, snillrike läraren utan en vän, hvars tillgifvenhet först upphörde med döden. Vid Berzelii resor i och utom Sverige var P. oftast hans följeslagar e och biträde, hvarjämte den senare genom öfversättningar af mästarens arbeten till tyskan i sin mån bidrog att spridaha ns rykte och ära utom landet. Efter att i några år ha varit delägare i och disponent öfver en vid Gripsholm inrättad kem isk-teknisk fabrik, mottog P. 1828 föreståndareplatsen för Chalmersska institutet i Göteborg och lade, genom organisatio nen af denna slöjdskola, grunden både till dess fortfarande bestånd och sin egen medborgerliga ära. 1830 erhöll han prof essors titel och undervisade själf i kemi och fysik samt i kemisk och mekanisk teknologi. 1852 lämnade han sina befattni ngar vid Chalmersska skolan, sedan denna genom hans nitiska åtgärder vunnit en betydlig tillväxt både i lärarekrafter oc h lärjungarnas antal. Som sundhetsnämndens ordf. var P. mycket verksam under kolerafarsoten 1834. Fyra år senare togha n initiativ till bildande af Göteborgs slöjdförening. Åter bosatt i Stockholm, biträdde han på kommerskollegii anhålla n detta ämbetsverk med vetenskapliga upplysningar och utlåtanden i en del ärenden, såsom patentansökningar o. d., var 18 55 en bland jurymännen vid industriutställningen i Paris och 1862 ledamot af svenska centralkommittén och sedan juryma n i London. Ledd af sitt alltid varma intresse för den tekniska undervisningens förbättrande, höll han som oftast föredr ag inom den nybildade slöjdföreningen och föreläste tre år akustik för Musikaliska akademiens elever. Såsom en antyda n i öfrigt om P:s outtröttliga arbetsamhet och förmåga att räcka till, anföra vi ur den lefnadsteckning, som legat til l grund för denna skildring, att han från sina tjugufyra utländska resor hemfört trettio volymer med anteckningar, att h an författat 490 särskilda afhandlingar och artiklar, af hvilka omkring 300 blifvit tryckta, att han äfven sysslat medpo etiska försök och författat teaterpjeser samt fört en ovanligt vidsträckt brefväxling på flere främmande språk. Ledamot af Vetenskaps-akademien 1837, af Musik. akad., af Landtbruksakad., af Vet.- och Vitt.-samh. P. afled i Stockhol m den 6 april 1870. Gift 1807 med Eleonora Katarina Alner. Carl Palmstedts valspråk lydde; "Gud mitt stöd"
Note
Palmstedt träder in Den Chalmersska slöjdskolan fick bekymmer i samband med att föreståndaren avled. År 1828 blev det sista då det bedrevs undervisning för de fattiga barnen. Ett nytt hus hade anskaffats, det Hultmanska huset i Östra nordstan, och en ny föreståndare engagerades. Det var Pehr Dubb, nu 80 år gammal, som övertygade industrimannen och kemisten Carl Palmstedt att ta sig an ansvaret för den Chalmersska slöjdskolan. Pehr Dubb öppnade också upp skolan genom att ändra instruktionen till:?Industriskola för ungdom?. I kombination med Carl Palmstedts vetenskapliga vision kom detta att bli slutet för de fattiga barnens möjligheter att få tillträde till skolan. Carl Palmstedt förändrade inträdeskraven så att eleven förutom läs- och skrivkunnighet skulletio elever att undervisa och om vi undersöker hur elevtillströmningen fördelade sig åren 1829-1831 mellan de sociala skikten syns förändringen tydligt. Tre sociala skikt Göteborgs kunde delas upp i tre sociala skikt de högborgerliga omfattade ca 5 procent, lågborgerliga ca 25 procent och småfolk ca 70 procent av befolkningen. I Palmstedts elevmatrikel för dessa år upptogs 61 elever, alla pojkar eller unga män i åldern 14 ? 22 år. Av dessa 61 elever tog 35 examen. Av eleverna kom 54 procent från det högborgerliga skiktet, 41 procent från det lågborgerliga och endast 5 procent eller tre elever från den stora gruppen småfolket. Detta var en förändring som mötte starkt motstånd. I Carl Palmstedts brevväxling med Jöns Jacob Berzelius framstår det som att Pehr Dubb, med flera i barnhusdirektionen, tyckte att han drivit den vetenskapliga idén för långt, de kunde inte acceptera att fattiga barn exkluderades. Andra inom frimurarorden gav Carl Palmstedt sitt stöd främst genom att sätta sina söner i den Chalmersska slöjdskolan. De flesta av dessa elever hade fä- der som var medlemmar i frimurarorden eller annat släktskap till frimurarna. Elever från kända familjer Gösta Bodman kommenterade stolt i den Chalmersska jubileumsskriften 1929 utvecklingen vid skolan genom att räkna upp följande namn: Björk, Brusewitz, Dahl, Damm, Delblanco, Dickson, Ekman, Evert, Francke, Fürstenberg, Gibson, Hjälm, Hummel, Keiller, Leffler, Leman, Melin, Olbers, Prytz, von Schoultz, Tranchell, Wijk. ?För den som något känner Göteborgs kulturhistoria under förra hälften av 1800-talet, talar denna serie namn sitt öppna tydliga språk. De äro representanter för det dåtida Göteborgs ledande släkten icke endast inom handel och industri utan även inom ämbetsmannakretsar, världsliga och kyrkliga, civila och militära. Och att dessa familjer satte sina söner i den Chalmersska Slöjdeskolan är ett talande bevis för att PALMSTEDT redan tidigt lyckats giva den unga undervisningsanstalten ett synnerligen gott renommé.?
Note
Media objectcarl_palmstedt_1.jpg
carl_palmstedt_1.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 161 × 209 pixels
File size: 18 KB
Type: Photo
Media objectcarl_palmstedt_2.jpg
carl_palmstedt_2.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 880 × 1,328 pixels
File size: 226 KB
Type: Photo
Media objectcarl_palmstedt_3.jpg
carl_palmstedt_3.jpg
Format: image/jpeg
Image dimensions: 880 × 1,328 pixels
File size: 226 KB
Type: Photo